Hondakinen kudeaketa

Au Pays Basque, le compostage gratuit pour tous !

Au Pays Basque, le compostage gratuit pour tous !

La Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Syndicat Bil Ta Garbi ont annoncé ce jour la mise à disposition gratuite de composteurs individuels et collectifs pour l’ensemble des habitants du territoire, à compter du 1er janvier 2024.

Tri des déchets : ce qui a changer au 1er janvier 2023 / Hondakinen bereizketa: 2023ko urtarrilaren 1ean aldatu dena

Depuis le 1er janvier 2023, le Pays Basque a franchi une nouvelle étape dans la collecte sélective sur l’ensemble du territoire : la consigne de tri s’élargit à tous les emballages et papiers pour réduire l’impact environnemental des déchets en les triant au maximum. Objectif passer de 93 à 100 kg par hab en collecte sélective.


Le tri des emballages et papiers se simplifie en 2023. Depuis le 1er janvier, tous les emballages ménagers et papiers se trient ensemble et sont à déposer en vrac dans les bacs ou colonnes en veillant à bien les vider et ne pas les imbriquer.

De nouveaux emballages et petits déchets métalliques, autrefois jetés avec les ordures ménagères, peuvent être triés : sacs et sachets en plastique, barquettes alimentaires, films alimentaires en plastique, pots de yaourt, de crème fraîche, les tubes mayonnaise et dentifrice, les capsules de café , les couvercles des pots et bocaux métalliques, les tablettes vides de médicaments…

Les emballages en verre (bouteilles, pots, flacons, bocaux) restent le seul matériau trié, à part, dans les colonnes habituelles. Seuls leurs bouchons et capuchons en plastique ou en métal sont à trier dans la poubelle jaune !

Enfin, grâce au compostage les biodéchets peuvent eux aussi être détournés de la poubelle ordures ménagères pour l’alléger d’autant. !

Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, la Communauté Pays Basque mène, avec les communes du territoire, un chantier colossal d’environ 14M€ d’investissement sur 2022 et 2023.

Et ces investissements de collecte conduits par l’agglomération sont complétés par ceux du Syndicat Bil Ta Garbi qui va reconstruire le process de tri des papiers-emballages de Canopia à Bayonne, avec un investissement supplémentaire d’environ 15,5 M€, afin de pouvoir trier et valoriser ces nouveaux emballages.2023ko urtarrilaren 1az geroztik, Ipar Euskal Herriak urrats berri bat emanen du lurralde osoan bilketa selektiboaren inguruan: bereizketa manuak hedatuko dira estalki eta paper guzietara, hondakinen ingurumen-eragina murrizteko, hauek ahal bezain bat bereiziz. Helburua da, bilketa selektiboan 93 kilotik 100 kilora pasatzea biztanleka.

Estalkien eta paperen bereizketa sinplifikatuko da 2023an. Urtarrilaren 1az geroztik, etxeko estalki eta paper guziak elkarrekin bereizten dira eta nahas-mahas botatzekoak dira gurpildun edukiontzietan edo edukiontzietan, zainduz ongi hustuak direla eta bata bestearekin ez direla lotuak.

Lehenago etxe-hondakinekin botatzen ziren estalki berri batzuk eta metalezko hondakin tipi batzuk bereizten ahal dira: plastikozko zakuak eta zakutxoak, janari ontzixkak, janari mintzak, jogurt ontziak, esne-gain gordin ontziak, maionesa eta hortz-pasta hodiak, kafe kapsulak, metalezko ontzien eta berinazko ontzien tapakiak, erremedio tableta hutsak…

Berinazko estalkiak (botilak, ontziak, flaskoak, berinazko ontziak) aparte bereiziko diren ekai bakarrak dira, usaiako edukiontzietan utziz. Salbu, haien plastikozko edo metalezko tapoiak eta estalkiak zikinontzi horian bereiztekoak dira!

Bukatzeko, konpostaketari esker, biohondakinak etxe hondakinen zikinontzietatik ken daitezke, zikinontzia arintzeko!

Asmo handiko helburu horiek lortzeko, Euskal Elkargoak, lurraldeko herriko etxeekin batera, 14 milio euro inguruko inbertsio-lan handia eramaten ari da 2022 eta 2023 urteetarako. Eta Euskal Elkargoak daramatzan Bilketa-inbertsio horiek, Bil Ta Garbi Sindikatuak osatzen ditu, paper-estalkien bereizketa prozesua berreraikiko baitu Baionako Canopian, 15.5 M€ inguruko inbertsio gehigarriarekin, estalki berri horiek bereizteko eta balorizatzeko xedearekin.

 

 

 

Hondarkinen bereizketa, denen afera

SIVOM Errobiri jarraiki, Euskal Hirigune Elkargoak hondarkinen bilketa eta tratamendua bermatzen ditu.
Zehaztu behar da gaitasun honen bidez, zuzenean arduratzen dela bilketaz (nahas-mahas sakatu eta bereiziak diren hondarkinak biltzeko itzuliak), baina Bil Ta Garbi Sindikatu Mistoari transferitzen zaiola tratamendurako.

Hondarkintegiak eta bereizketarako manuei buruzko xehetasunak :

 • Tel : 05 59 93 74 55

Herri elkargoaren ataria bisitatu : www.communaute-paysbasque.fr

Hondarkintegien ordutegia

Zuraideko hondarkintegia :

 • Asteartean : 9:00-12:00
 • Asteazkenean : 14:00-18:00
 • Ostiralean : 14:00-18:00
 • Larunbatean : 9:00-12:00 / 14:00-18:00

Itsasuko hondarkintegia :

 • Astelehenean : 14:00-18:00
 • Asteazkenean : 9:00-12:00 / 14:00-18:00
 • Ostegunean : 14:00-18:00
 • Ostiralean : 14:00-18:00
 • Larunbatean : 9:00-12:00 / 14:00-18:00

Uztaritzeko hondarkintegia :

 • Astelehenean : 9:00-12:00
 • Asteartean: 14:00-18:00
 • Ostegunean : 9:00-12:00 / 14:00-18:00
 • Ostiralean : 9:00-12:00
 • Larunbatean : 9:00-12:00 / 14:00-18:00

Etxeko hondarkinen bereizketa, erreflexu ona !

Etxeko bereizketari esker, familia bakoitzak bere hondarkinak bereizten ditu balorizazio sektore berrietara bidaltzeko.

Herritar bakoitzak erabakitzen balu bere paperak eta estalkiak bereiztea, urtean 130 kg-ko ekairen birziklapena segurtatuko luke.
Bereizteko jarraibideak errespetatuz, ondoko ekintzak ahalbidetzen ditugu :

 • Produktu eta estalki berriak sortzeko bereizketa
 • Hondarkin berdeen balorizatzea
 • Lehen gaiak eta baliabide naturalen ekonomia. Tona bateko plastikarekin, 830 litro petrolio aurrezten dira
 • Puskak eta materialak berrerabiltzea, zailtasunak dituzten pertsonentzat
 • Lanpostuen sortzea (bilketa, bereizketa zentroa, birziklatze sektoreak, hondarkintegiak)
 • Ingurumena zaintzea. Plastikozko botoila batek 100 eta 1000 urte bitarte behar ditu desagertzeko ; berinazko botila batek, 1000 urte baino gehiago.

Estalkien gainean diren logoak eta sinboloak :

Ekoontziak

Kasu, logo honek ez du erran nahi estalkia birziklagarria denik !
Soilik erran nahi du ekoizleak Ekoontzien programan parte hartu duela zerga baten bidez.

Birziklatzearen logoa

Garrantzitsuena, Möbiusen eraztuna da. Birziklatze-ziklo etengabea irudikatzen du. Haren presentziak adierazten du produktua bera birziklagarria dela. Batzuetan, portzentaje bat agertzen da zentroan. Horrek erran nahi du produktuak jadanik baduela birziklatutako materialen ehuneko honenbeste bat.

Tidy Man

Zentzu onaren arau bat gogorarazten duen ikurra, hau da, hondarkinak zikinontzi batean botatzen direla eta ez eremu publikoan edo naturan.

Zikinontzi marratua

Ikur honek adierazten du sektore jakin batek bildu behar duela hondarkina, eta ez dela bota behar zikinontzi arrunt batera.

Triman

Teorikoki, logo hau beharrezkoa da 2015eko urtarriletik, estalki eta produktu birziklagarri guzietan. Produktua birziklagarria dela erran nahi du, eta beraz, bereizi behar dela.

Logo bereziak :

Altzairu birziklagarrirako ikurra

Aluminiorako ikurra

Berina birziklagarrirako ikurra